Darbības
 
Uzņēmuma "R.EVOLUTION CITY" kā pārvaldības partnera priekšrocība ir pilnas aktīvu pārvaldības nekustamā īpašuma jomā pakalpojumu paketes sniegšana. Šī pakete ietver projekta atlasi, projekta analīzi no rentabilitātes un tirgus situācijas viedokļa, finanšu un investīciju risku analīzi un tehnisko dokumentāciju. Ja nepieciešams, varam sniegt projekta optimizēšanas ieteikumus, pilnveidojumu izstrādi un ieviešanu.

Pirmo posmu noslēdz izsmeļoša piedāvājuma sagatavošana, ietverot detalizētu biznesa plānu investoriem/līdzinvestoriem.

Otrais posms — attiecību ar ieguldītājiem vadība, projekta prezentēšana un nepieciešamās dokumentācijas, tostarp investīciju modeļa un juridisko dokumentu, sagatavošana, sadarbību apliecinošo dokumentu parakstīšana.

Trešais posms ir pati projekta īstenošana: projektēšana, nekustamā īpašuma iegāde, būvniecības konkursa rīkošana, tehniskās uzraudzības nodrošināšana, investīciju plūsmu pārvaldība, nodokļu plānošana, tirgvedība un tirdzniecība.