2013. gads bijis ļoti ražīgs un nozīmīgiem notikumiem bagāts

 
2013. gads bijis ļoti ražīgs un nozīmīgiem notikumiem bagāts
 
2013. gada noslēgumā, 30. decembrī kvartāla LEGEND. galvenais objekts — Villa Churchill nosvinēja Spāru svētkus, atzīmējot nesošo konstrukciju celtniecības pabeigšanu. Pēc tradīcijas, kad mājai ir uzlikta pēdējā spāre, jumta augstākajā vietā uzkar vainagu, kas liecina par nama saimnieka un celtnieku labām attiecībām. Ēkas karkasa veidošana ir pabeigta, tā iegūst savas aprises, celtnieki uzsāk komunikāciju izbūvi, mūrēšanas un apdares darbus.
Pasūtītāja R.EVOLUTION CITY vārdā pasākuma dalībniekus svinīgi uzrunāja Natālija Ļebedeva, kas pateicās Ilmāram Birzgalim (tehniskais uzraugs) un celtniekiem par savlaicīgi un kvalitatīvi veiktajiem darbiem. Savukārt Jānis Lāčaunieks no būvfirmas RBSSKALS iepazīstināja ar darbu veikšanas norisi, pastāstīja par paveikto darbu rezultātiem un nosprauda turpmākos uzdevumus.