Pārskats par paveiktajiem darbiem

 
Pārskats par paveiktajiem darbiem

LEGEND.
 
Objektā 28. martā notika svinīgs pasākums, kas bija veltīts Villa Hepburn Spāru svētkiem. Tādā veidā īpašnieki pauda savu pateicību celtniekiem par godu svarīgākā būvniecības posma — ēkas karkasa uzsliešanas — darbu pabeigšanai.

Villa Churchill ir pabeigti dzīvokļu starpsienu izbūves darbi. Pabeigti ventilācijas, ūdensapgādes, kanali-zācijas, apkures un kondicionēšanas sistēmu ierīkošanas sagatavošanas darbi.

Villa Dietrich ēkā ir pabeigti dzīvokļu starpsienu izbūves darbi, ierīkota katlumāja. Turpinās elektroinstalācijas darbi un ventilācijas, apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas ierīkošana. Uzsākti apkures ierīču uzstādīšanas darbi, notiek logu bloku un fasādes sistēmu uzstādīšanas darbi.

Villa Hеmingway ir pabeigti ēkas karkasa uzsliešanas darbi. Tuvākajā laikā celtnieki varēs uzsākt sienu konstrukciju montāžu.

Villa Tiffany celtnieki ir sākuši svarīgāko darbu posmu — ēkas pamatu padziļināšanu un nostiprināšanu. Turpinās ēkas durvju, logu, iekšējo pārsegumu un sienu restaurācijas darbi.

Tal Residence

1. Ēkā ir pabeigti 6. un 7. stāva celtniecības darbi, nobetonēta 6. stāva grīda.
2. Ēkas 3., 4. un 5. stāvā notiek starpsienu likšanas darbi.
3. Tiek ierīkota galvenā transformatoru apakšstacija.
4. Apstiprināts fasāžu ārējās apdares un mājas halles materiāls — itāļu dekoratīvais apmetums ARMOURCOAT, kas ir dabīgs minerāls, kam pievienoti marmora gabaliņi. Dekoratīvajam segumam ir virkne priekšrocību — tas ir triecienizturīgs un nedilstošs, pilnībā bez salaiduma vietām, ļauj izpildīt bezgalīgu skaitu arhitektūras risinājumu.