Pārskats par veiktajiem būvdarbiem

 
Pārskats par veiktajiem būvdarbiem

LEGEND.
 
Villa Dietrich Ēkā ir pabeigti iekšējo sienu apmešanas, grīdu betonēšanas un logu aiļu aizpildīšanas darbi;
pabeigta iekšējā lifta montāža, veikta jumta gaismas aiļu iestiklošana; turpinās jumta likšanas darbi, ģipškartona starpsienu montāža, fasādes siltināšana un apkures ierīču uzstādīšana. Sākti kāpņutelpas apdares darbi.
 
Villa Tiffany Veikta pilnīga ēkas iekšējo starpsienu nomaiņa un nomainītas pirmā stāva seguma nesošās sijas;
turpinās ēkas restaurācijas darbi. Celtnieki ir sākuši jumta likšanas darbus. 
 
Villa Hеmingway Notiek ēkas karkasa apšūšanas darbi, sākta inženiertehnisko tīklu instalācija, turpinās jumta likšanas darbi. 
 
Villa Churchill Notiek komunikāciju šahtu apšūšanas darbi; 
Ēkā ir sākta logu un lifta montāža. 

Villa Hepburn Ēkā ir pabeigta logu aiļu aizpildīšana un lifta montāža;
turpinās fasādes sistēmu montāža un ēkas fasādes siltināšana, notiek jumta likšanas darbi.
Notiek apkures tīklu ievilkšana un stāvu elektroinstalācija.
 
Tal Residence
 
Pabeigta blakus esošās ēkas iekšpagalma fasādes restaurācija. 
Turpinās galvenās iebrauktuves ēkas pagalmā apšūšana ar melno marmoru; notiek galvenās fasādes montāžas un fasādes struktūras iestiklošanas darbi.
Celtnieki ir uzsākuši vienu no svarīgākajiem ēkas būvniecības posmiem — jumta likšanas darbus.
Ir uzsākta balkonu apšūšana ar granītu un koka logu montāža, notiek iekšējās fasādes siltināšanas darbi.