Pārskats par veiktajiem būvdarbiem kvartālā LEGEND. uz 31.12.13.

 
Pārskats par veiktajiem būvdarbiem kvartālā LEGEND. uz 31.12.13.
 
Pabeigta SPA kompleksa peldbaseina konstrukcijas betonēšana, uzsākti galvenās elektroapakšstacijas uzstādīšanas darbi. Notiek sagatavošanās ziemas periodam.  
 
Villa Dietrich Pabeigta ēkas četru stāvu betonēšana, samontētas jumta metālkonstrukcijas, inženiertīkli pievilkti pie ēkas, uzsākta iekšējo inženiertīklu ievilkšana, tiek veikti veidņu uzstādīšanas un jumta seguma armēšanas darbi, sākta starpdzīvokļu sienu izbūve.
 
Villa Hemingway Pabeigta nulles cikla būvniecība, tiek veikti ēkas karkasa izbūves darbi.
 
Villa Tiffany Tiek veikti ēkas nulles cikla restaurācijas darbi.
 
Villa Churchill Karkasa izbūve pabeigta pilnībā, pie ēkas ir pievilktas visas komunikācijas, uzsākta iekšējo inženiertīklu ievilkšana, uzsākti apdares un starpdzīvokļu sienu izbūves darbi.
 
Villa Hepburn Pabeigta divu stāvu karkasa un 3.stāva sienu betonēšana, notiek sagatavošana 3.stāva pārseguma betonēšanai, uzsākta inženierkomunikāciju ievilkšana.